Kutse kliimapaketi "Eesmärk 55" tutvustavale infoseminarile ja huvigruppide tagasiside keskkonnaministeeriumile

pexels

Euroopa Komisjon avaldas 14. juulil uue EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi koondnimetajaga „Eesmärk 55“ (ehk „Fit For 55“): ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni.

Oodatakse seisukohtade kujundamisele sisendeid hiljemalt 10.09.2021 aadressile: kliimapakett@list.envir.ee
Palume mõtete esitamisel kasutada allpool olevas dokumendis „Huvigruppide sisendivorm_fit55“ jälgides esitatud struktuuri ning anda oma vastused otse sellele vormile.
 
Lisaks toimub augustikuu lõpus huvigruppidele suunatud kliimapaketti tutvustav online infoseminari, mis leiab aset 24. augustil kell 14.00-16.00.
Infoseminar toimub Zoom keskkonnas ja sellele saab end registreerida kuni 23.08 SIIN.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakond ootab partnereid EL uue kliimapaketti raames tehtud taastuvenergia ja energiatõhususe direktiivide muudatusettepanekuid tutvustavale veebipõhisele infoseminarile, mis toimub 31.08 kell ca 10.00-14.00. Seminar toimub Teams'i vahendusel ja vajalik on eelnevalt registreeruda SIIN