Õhusaasteainete vähendamise programmi uuendamise seminar 28.02.2023

Pexels

Keskkonnaministeerium ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus on jõudnud "Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020–2030" uuendamisega lõpusirgele.  Seoses sellega korraldatakse läbi Microsoft Teamsi 28.02.2023 kell 11:00-12:30 seminari, kus tutvustatakse uuendatud õhusaasteainete vähendamise programmis olevaid valdkondlike stsenaariumeid ja meetmeid ning Keskkonnavaldkonna arengukava (KEVAD) õhuvaldkonna osa.                      

Õhusaasteainete vähendamise programm on üks osa teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiivist (NEC direktiiv, Direktiiv 2016/2284/EL), mille eesmärk on vähendada saasteainete heidet Euroopas ning seeläbi vähendada ka õhusaastest põhjustatud tervisemõjusid ning survet keskkonnale. Iga nelja aasta tagant tuleb Euroopa Komisjonile esitada ajakohastatud õhusaasteainete vähendamise programm. Programmi uuendamisse on panustanud erinevad asutused kui ka ettevõtted, kes on prognooside koostamiseks esitanud oma tegevuskavad õhusaasteainete vähendamiseks.