REACH-komitee hääletas sünteetiliste polümeersete mikroosakeste piiramisettepaneku poolt

Pexels

REACH-määruse XVII lisa piiranguettepanek sünteetiliste polümeersete mikroosakeste (varasema nimega "tahtlikult lisatud mikroplastik") kohta sai eile, 26. aprillil, REACH-komitees poolthääle.

Tekst, mille üle hääletati, on kättesaadav komiteemenetluse registris. Käesoleva artikli lõppu on lisatud määruse lisa hääletatud versiooni ja 11. aprilli eelnõu võrdlus, et saaksite näha ettepanekus tehtud lõplikke muudatusi. (Määruse tekstis endas muudatusi ei tehtud.)

Viimase hetke sisulisi muudatusi, mis meie sektorit mõjutaksid, ei ole, küll aga tehakse mõningaid täpsustusi biolagunevuse testimise nõuete tekstis (vt lk 17). Lahustuvuskatse kriteeriumid jäävad samaks, st ilma soovitatud lisanõueteta polümeeri iga molekulmassi fraktsiooni lahustuvuse tõendamiseks.
Nagu eelmises eelnõus märgitud, nõuavad iga-aastased aruandluskohustused (punktid 11 ja 12) hinnanguid heidete kohta, sealhulgas transpordi ajal.

Ettepanek läheb nüüd Euroopa Parlamendi ja nõukogu kolmekuulisele kontrolliperioodile. Praeguses etapis pole meil põhjust eeldada, et kumbki institutsioon ettepaneku tagasi lükkab. Piirang avaldatakse seejärel Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 20 päeva hiljem.

Peamised sätted kosmeetikatööstuse vaatest:

Tooteid, mis sisaldavad määratluse kohaldamisalasse kuuluvaid sünteetilisi polümeerseid mikroosakesi (SPM), ei saa pärast kohaldatava üleminekuperioodi lõppu turule viia, kui kilemoodustajaid/punduvaid aineid käsitlevast erandist ei tulene teisiti.

Mikrohelmeid sisaldavate mahapestavate toodete puhul tähendab see kohe pärast jõustumist.

Muude mahapestavate toodete SPM-i puhul neli aastat pärast jõustumist.

Detergentide puhul 5 aastat pärast jõustumist.

Huulte jumestuse ja küünte toodete puhul 12 aastat pärast jõustumist, koos kohustusega märgistada need tooted pärast 8 aastat „Sisaldab mikroplasti”.

Muude pealejäetavate toodete puhul – kuus aastat pärast jõustumist.

Pange tähele, et jõustumisel juba turul olevaid mikrohelmeid sisaldavaid mahapestavaid tooteid ei ole vaja tagasi kutsuda.

Kilemoodustajatele ja punduvatele materjalidele kehtib erand, kuid kohustus märgistada sellised tooted kasutus- ja kõrvaldamisjuhistega, mida kohaldatakse 2 aastat pärast jõustumist.