Toimus ressursitõhususe meetme töörühma I kohtumine

Pexels

Keskkonnaministeeriumi poolt kavandatava ettevõtete ressursitõhususe meetme eesmärk on innovaatilised lahendused, mis suurendavad ettevõtete ressursitootlikkust.

12. aprillil toimus sellel teemal esimene koosolek ning moodustati vastav töörühm, kuhu kuuluvad avaliku sektori, erialaliitude, ressursiaudiitorite ja konsultantide esindajad.

Mihkel Krusberg (KEM) tutvustas osalejatele:

  • meetmete hetkeseisu.
  • EL 21+ perioodi vahendeid, kus ettevõtete ressursitõhususe jaoks plaanitud 34,5 mln  € toetust (esialgu 1 mln € ressursiaudititeks, mida toetatakse ühikhinna alusel nagu 2022 voorus, ja ülejäänud investeeringuteks).
  • meetme 2023 indikatiivset ajakava, mis võib veel muutuda peamiselt seoses Riigi Jäätmekava kinnitamisega (meetme eeltingimus).
  • ressursiauditi toetuse tingimusi.
  • investeeringute toetuse tingimusi.

Töörühma käest soovitakse tagasisidet ja seejärel arutada, mida oleks vaja muuta:

  • seoses auditi nõuetega pädevusele ja sisule (nt mõõdikud).
  • seoses investeeringutoetusega - nt toetuse suurus (min ja max), kas ka ülevaatlik audit piisaks, eraldi voorud ja tingimused sihtrühmade lõikes,  jooksev/lävendipõhine või tähtajaline/pingereaga voor.

Lisatud ettekanne