Toodete prioritiseerimine kestlike toodete ökodisaini nõuete rakendamiseks: kosmeetika ja detergentide tööstuse seisukohad

Pexels

Komisjoni hiljutise ettepaneku, mis käsitleb kestlike toodete ökodisaini, eesmärk on kehtestada ELis müüdavatele toodetele toimivus- ja teabenõuded, et tagada suurem jätkusuutlikkus.

Sellega seoses viis Komisjon jaanuar - mai läbi avaliku konsultatsiooni, mille kaudu otsiti arvamusi uute toodete kategooriate ja meetmete kohta, mida esmalt käsitleda, et saaks seada prioriteedid läbipaistvalt ja kaasavalt. Konsultatsioonile oli muu hulgas aluseks JRC poolt varasemalt koostatud uuring, milles pakutakse välja võimalikke prioriteetseid tootekategooriaid ning neile potentsiaalselt rakendatavaid meetmeid. JRC on kõnealuses dokumendis teiste seas toonud prioriteetsena välja nt kosmeetikatooted, detergendid ja kemikaalid.

Eelnevaga seoses otsustasid nii Cosmetics Europe kui ka AISE konsultatsioonile vastata ning tuua välja põhjendused ja selgitused, miks ei ole kosmeetikatoodete ega detergentide prioriteediks seadmine proportsionaalne ega asjakohane. 

Käesolevale artiklile on lisatud nii JRC alusuuring kui ka Cosmetics Europe ja AISE seisukohad.