Pexels

Milline on Eesti roll maailma kliimapoliitikas?

MAAILMA KLIIMAPOLIITIKA ON IDEAALIST KAUGEL Kliimasoojenemine on ülemaailmne probleem. Kliima, kui kompleksne loodusnähtus, ei tunne riigipiire, ei juhindu poliitikast. Kui eeldada, et ...