TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus

 
Aadress
Järveküla tee 75, 30322 Kohtla-Järve
Esindaja
Kalle Pirk
E-post
kalle.pirk@taltech.ee
Telefon
372 5024714

Tegevusvaldkonnad
Õppe-, teadus- ja arendustegevus loodusteaduste valdkonnas

Põlevkivi Kompetentsikeskus on teadus- ja arenduskeskus, mis pakub teenuseid ettevõtetele ja avalikule sektorile põhiliselt põlevkivi- ning keemiavaldkonnas.

Kompetentsikeskus:

  • pakub arendus- ja laboriteenuseid;
  • pakub ettevõtlusteenuseid ka teistele tehnikavaldkonna ettevõtetele;
  • viib läbi teadusuuringuid oma tegevusvaldkonnas.  

KÜTUSTE TEHNOLOOGIA TEADUS- JA KATSELABORATOORIUMi tegevusvaldkond:

  • tahkete mineraalsete kütuste, puidu, plastiku, rehvide jt analüüsid;
  • vedelkütuste analüüsid;
  • biokütuste analüüsid ja uuringud;
  • veeanalüüsid;
  • orgaanilise keemia protsessid, sh hüdrogeenimine, kõrgsurve ja kõrgtemperatuursed reaktsioonid;
  • materjalide termilise töötlemise uuringud (pürolüüs).

Vaata tutvustavat videot: