Ceficu kohtuvõit titaanoksiidi ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistamise üle

Pexels

Üldkohus tühistas komisjoni 2019. aasta delegeeritud määruse, kui see puudutab titaandioksiidi ühtlustatud klassifitseerimist ja märgistamist kantserogeenseks aine sissehingamisel teatud pulbri vormide kohta.

Euroopa Kohtu nõukogu tühistas novembri lõpus komisjoni delegeeritud õigusakti TiO2 kohta, mis käsitleb titaandioksiidi kui sissehingamisel kantserogeense aine ühtlustatud klassifitseerimist ja märgistamist teatud pulbri kujul. Kohus ütleb:

1. Komisjon tegi klassifitseerimise aluseks olnud uuringu usaldusväärsuse ja vastuvõetavuse hindamisel ilmse vea ning (“Esiteks leiab Üldkohus, et käesoleval juhul on nõue tugineda kantserogeense aine klassifitseerimist usaldusväärsete ja vastuvõetavate uuringute põhjal ei rahuldatud." "…[komisjon] tegi sama vea, mis RAC")

2. Ta rikkus kriteeriumi, mille kohaselt saab see klassifitseerimine hõlmata ainult ainet, millel on olemuslik vähktõve põhjustav omadus. Titaandioksiid on anorgaaniline keemiline aine, mida kasutatakse eelkõige valge pigmendi kujul selle värv- ja katteomaduste tõttu. erinevates toodetes, alates värvidest kuni ravimite ja mänguasjadeni.

Otsus ei põhine õiguslikel alustel, vaid seab kahtluse alla RACi teadusliku hinnangu ja sellele järgnenud komisjoni tegevuse.

Seotud dokumendid kättesaadavad allpool.