Detergenditööstus kinnitab oma pühendumust roheleppe eesmärkidele

Pexels

8.12.2021 toimus A.I.S.E. puhastus- hügieenifoorum, kus A.I.S.E. kordas oma kohustust aidata konstruktiivselt kaasa komisjoni roheleppe ambitsioonidele ja eelkõige ringmajanduse tegevuskavale (CEAP). Tänu oma säästva puhastamise hartale kui jõulisele juhtprogrammile on detergendi- ja puhastustööstus vastu võtnud teaduspõhise jätkusuutliku arengu väljakutse, mis soodustab koostööd ja innovatsiooni.

A.I.S.E.-i traditsiooniline iga-aastane üritus kogus sel aastal oma virtuaalsele puhastus- ja hügieenifoorumile umbes 250 osalejat. Susanne Zänker, A.I.S.E. peadirektor, juhatas istungi sisse, meenutades sektori kriitilist rolli ühiskonnale, eriti sanitaarkriisi ajal. Ta rõhutas ka alates 2005. aastast rakendatud säästva puhastamise harta tulemuslikkust ja saavutusi, sealhulgas kõikehõlmavat nõuete kogumit sektori ettevõtetele suunatud toodete säästliku hankimise, tootmise, disaini ja kasutamise kohta. Tugev skeem võib edasi areneda, et juhtida ja teenida eelseisvaid CEAP-eesmärke. 

A.I.S.E. president Nadia Viva lõpetas foorumi: "Tunnistame väärtust ja jagame täielikult komisjoni eesmärke muuta Euroopa maailma esimeseks kliimaneutraalseks mandriks. Oleme veendunud, et ühise visiooni saavutamiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks, peame seda õigesti tegema. See tähendab ennekõike usaldusväärsete teaduslike teadmiste kasutamist kogu poliitikatöö alusena. Edasine koostöö ja avatud dialoog meie tööstuse ja Euroopa Komisjoni vahel on meie tõestatud harta edasiarendamise võimaldamiseks ülioluline toote keskkonnajalajälje (PEF) metoodika suunas ning tagada parimad tulemused tarbijatele ja keskkonnale. Lõpuks on innovatsioonil oluline roll. Selleks, et oleksime eesmärgipärased, vajame tarnijate, ringlussevõtjate ja teisi väärtusahela partnereid, et leiutada uuesti tõhusaid ja jätkusuutlikke puhastus- ja hügieenilahendusi meie ühiskonna ja planeedi jaoks".

Allikas: Detergent industry confirms its commitment to Green Deal priorities, calling for science, innovation, and collaboration - AISE

Dokumendid