EKTL pöördumine keskkonnakomisjoni poole "Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse 345 SE" asjus

Pexels

 Eesti Keemiatööstuse Liit edastas keskkonnakomisjonile märkused ja ettepanekud “Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse 345 SE"  kohta.

Näeme probleemkohta selles, et  eelnõuga sätestakse Keskkonnaametile õigus peatada paikse heiteallika käitajale tasuta lubatud heitkoguste ühikute eraldamine kuni Euroopa Komisjon on teinud lubatud heitkoguse ühikute kohandamise otsuse, lähtudes paikse heiteallika käitaja tootmistaseme aruandes esitatud andmetest.  

Dokumendis on saadaval täismahus pöördumine.