Euroopa keemiatööstus jätkab REACH-registreerimistoimikute andmete kvaliteedi parandamist

Pexels

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) ja Ceficu vahelise katseprojekti tulemused aitavad ettevõtetel paremini mõista ECHA nõudeid testimisstrateegiatele ja ajakohastada vastavalt nende REACH-toimikuid. Projekt uuris erinevaid testimisstrateegiaid, et aidata ettevõtetel parandada registreerimiste vastavust REACH-määrusele.

Euroopa keemiatööstus toetab täpse, täieliku ja selge teabe olemasolu kemikaalide ohtude, kokkupuute, riskide ja ohutu kasutamise tingimuste kohta. Pilootprojekt, mis kestis 2019. aasta detsembrist 2020. aasta oktoobrini, viidi läbi käimasoleva REACH-i tegevuskava raames, mille eesmärk on aidata liikmetel varem esitatud REACH-registreerimistoimikute andmeid üle vaadata ja ajakohastada. Registreerimistoimikud on REACH-i nurgakivi ja Cefic julgustab oma liikmeid liituma tegevuskava algatusega.

„Pilootprojekt näitas, et iga ainerühm on keeruline juhtum ning teabe ajakohastamine ja uute ohutusandmete genereerimine nõuab lähenemist igale keemiatüübile. Seetõttu jätkame tihedat koostööd ECHA-ga, et aidata ettevõtetel oma uute testimisstrateegiate kohta varakult tagasisidet saada. Sel aastal saavad mitmed osalevad ettevõtted agentuurilt ka juhtumipõhist tagasisidet. See võimaldab nendel ettevõtetel ajakohastada oma ohutusandmeid vastavalt ECHA ootustele, ”ütles Ceficu tootejuht Sylvie Lemoine.

Tegevuskava loob REACH-registreerijate jaoks raamistiku ohutusandmete järkjärguliseks hindamiseks. Plaan selgitab, kuidas edusammudest teavitatakse, kirjeldades ajakava, kriitilisi küsimusi ning rolle ja vastutust. Tegevuskava rakendamine kestab ning ligi 200 ettevõtet on juba ametlikult väljendanud kavatsust oma toimikud vajaduse korral ümber hinnata ja täiendada.

Pilootprojekti täismahus aruanne dokumendis.