KMH ja KSH uuring 2019

Pexels

Hea keskkonnamõju hindamise menetluse osapool!

Keskkonnaministeerium on tellinud uuringu, et paremini mõista keskkonnamõju hindamise (nii  KMH kui KSH) tänast praktikat ja vajadust selle muutmiseks lähtudes menetluse osapoolte vaatevinklist.

Uuringu viivad läbi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja Keskkonnaõiguse Keskus.

Juuresolevatelt veebilinkidelt leiate eraldi KMH ja KSH teemalise küsimustiku. Teie valida on, kas soovite vastata mõlemale küsimustikule või ainult ühele neist. Kui osalete kas KMH või KSH menetluses mitmes rollis (nt arendaja või otsustajana), siis palun täitke iga rolli jaoks eraldi küsimustik.

Kutsume teid üles jagama küsimustikku oma kolleegidega, kelle arvamus võiks samuti uuringule kasuks tulla.

KMH küsimustiku leiate siit.

KSH küsimustiku leiate siit.

Küsimustele vastamine on anonüümne, vastuseid käsitletakse agregeeritud kujul ega seostata vastajaga.

Ühele küsimustikule vastamine võtab aega umbes 15-20 minutit.

Käesolev üleskutse on edastatud EKTLi liikmetele SEI ja KÕK-i palvel.