Tähtsündmus Euroopa keemiatööstuse jaoks: ELi keemiatööstuse üleminekutee aitab määratleda sektori tee 2050. aastani

Cefic

Euroopa keemiatööstuse nõukogu Cefic tervitab Euroopa Komisjoni poolt koostatud ELi keemiatööstuse üleminekutee avaldamist (27.01.23) kui esimest omalaadset aruannet, mis pakub Euroopa tööstusele tegevuskava ELi rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks.

Euroopa keemiatööstus on pikka aega taotlenud spetsiaalset tegevuskava, et toetada oma ajaloo suurimat muutust; 2050. aastaks peab ELi kemikaalisektor muutuma kliimaneutraalseks, ringseks, digitaliseerima oma protsessid ning minema üle ohututele ja kestlikele kemikaalidele. Kõik need tegevused nõuavad kümneid miljardeid lisainvesteeringuid praegusest kuni 2050. aastani. Ja see kõik peab toimuma väga pingelises geopoliitilises keskkonnas.

Üleminekutee sisaldab peaaegu 200 konkreetset meedet, mida ELi institutsioonid, liikmesriigid ja tööstus peavad võtma, et ümberkujundamine toimuks. See peaks aitama anda tööstusele kindlustunde, et Euroopa on koht, kuhu oma investeeringuid teha.

ELi keemiatööstus toetab Euroopa rohelist kokkulepet ja selle eesmärk on muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Keemiatööstus annab peaaegu 1,2 miljonit otsest töökohta kogu Euroopas ja mängib olulist rolli ELi rohelise kokkuleppe saavutamiseks lahenduste pakkumisel. Näiteks on kemikaalid põhikomponendid elektriautodes, et laiendada elektrisõidukite valikut, soojustuspaneelides ja pinnakatetes, mis vähendavad hoonete energiatarbimist, ning komposiitmaterjalides tuuleturbiinide labade jaoks, aga ka paljudes muudes olulistes funktsioonides.

Vaata keemiatööstuse üleminekutee kohta CEFIC veebilehelt täpsemalt.