Uued CLP-ohuklassid: tööstus näeb ülemaailmses klassifikatsiooni ühtlustamises takistusi

Pexels

Euroopa keemiatööstuse nõukogu kritiseeris Euroopa Komisjoni tungi kehtestada peatselt uued ohuklassid. Chemical Watch tsiteeris nõukogu öeldes, et "CEFIC-uga sarnaselt näeme seda suunda murettekitavana, sest see on vastuolus plaanidega luua ülemaailmne ja ühtne ohuteave". Varasemalt olid GHS-i eeskirjad alati ainult kemikaalide ohtlikkuse klassifitseerimise standardid.

Siiski näeb Euroopa Lliit, et on viimane aeg tegutseda ja pakkus oma kestlikkust toetavas kemikaalistrateegias välja kolm uut ohuklassi:

  • Endokriinsüsteemi kahjustavad ained
  • Püsivad bioakumuleeruvad toksilised ained (PBT) ning väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained (vPvB)
  • Püsivad, liikuvad ja mürgised (PMT) ning väga püsivad ja väga liikuvad (vPvM) ained

Eelkõige soovib EL keelata endokriinsüsteemi kahjustavad ained tarbekaupadest nii ruttu kui võimalik. Sellised ained on kemikaalid, mis toimivad sarnaselt hormoonidega, mistõttu on neil immuun-ja neurotoksiline toime.
 

Järgmised sammud:

  • Pärast plaani avaldamist aprillis alustab ELi komisjon 12-nädalast tagasiside faasi
  • CLP-määruse muudatuste esialgne kavand on kavandatud septembrisse
  • Muudetud määrus tuleks heaks kiita 2021. aasta lõpuks