Uudised, sündmused ja koolitused

Pexels

CLP-määruse VIII lisa koolitus 03.05.19

Lugupeetud ohtlike segude tootjad ja tarnijad. Seoses muutuvate nõuetega mürgistusteabekeskustele edastatavate andmete osas, korraldab EKTL oma liikmetele vastava koolituse. CLP-määruse artikkel 45 ...
EAS

EASi välisvärbamistoetus laieneb inseneridele

EAS laiendab välisvärbamistoetuse jagamist lisaks IT-spetsialistidele nüüd ka loodus- ja tehnikateaduste tippasjatundjate värbamises. Lisaks suureneb toetuse suurus 2000€ pealt 3000€ peale. Edastame ...
TööstusEST

Ilmus TööstusEST´i jaanuarikuu uudiskiri

Soovitame lugeda tööstusvaldkonna ajakirja TööstusEST jaanuarikuu numbrit - nagu tavaliselt, leiavad kajastamist mitmed meie sektorile olulised teemad: Juhtkiri Eesti Elektritööstuse Liidult Teie ...

Kandidaatainete nimekirja lisati kuus uut ainet

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatide nimekiri (SVHC) sisaldab nüüd 197 ainet. ECHA on kandidaatainete loetellu lisanud viis uut ainet kantserogeensete, reproduktiivtoksiliste ...
Pexels

ECHA poolt esitatud olulised piiramise ettepanekud

11. jaanuaril 2019 (täiendatud 30.01.19) esitas ECHA ettepanekud piirata järgmiste ainete kasutamist: mikroplast formaldehüüd ja formaldehüüdi vabastajad siloksaanid ECHA on esitanud piiramise ...