Tööohutus ja -tervishoid

 

Elu näitab, et edukas töötervishoiu ja tööohutuse korraldus aitab kaasa ettevõte tootlikkuse tõusule ning kulude ja riskide vähenemisele, annab konkurentsieelise tarnijate ja partnerite seas ning parema maine investorite, klientide ja kogukonna silmis. Konkurentsivõimelisel, töötajate tervisest hoolival ja kõrge tootlikkusega ettevõttel on lihtsam leida ja hoida tööjõudu, samuti väheneb õnnetuste, probleemide ja haigestumiste arv.

EKTL soovib aidata liikmes-ettevõtetel paremini mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning vahendada teadmisi ja parimaid praktikaid ohutute ja tervislike töötingimuste loomiseks. Seejuures keskendume eelkõige keemilistest ohuteguritest tulenevate nõuete täitmisele ning nendega seotud valdkondadele.