Teadus, haridus, karjäär

Eesti edu sõltub sellest, kui palju meil on kõrget lisandväärtust loovaid ettevõtteid. Lisandväärtuse kasvatamine sõltub otseselt TA investeeringutest, ettevõtete ja teadusasutuste koostööst, samuti tööjõu kvalifikatsioonist. Tööstusettevõtete suurimaks huviks ülikoolide ja poliitikakujundamise suunal on vajaliku kvalifikatsiooniga töötajate kättesaadavus tööjõuturul. Seega, aktiivsema koostöö huvides suurte ettevõtete ja ülikoolide vahel tasub luua rohkem praktilisema suunitlusega haridusasutustega õppe- ja ettevõtete -arendustegevuse koostöö programme. 

Teadus-arendustegevus

Innovatsioon keemiatööstuses keskendub üha enam olemasolevatele kemikaalidele uute rakenduste väljatöötamisele ning koostiste ja teenustega seotud probleemidele uute lahenduste leidmisele. Selle saavutamiseks on vaja lähedast kontakti ja tihedat koostööd klientidega probleemide väljaselgitamiseks ja vajaliku innovatsiooniprotsessi kohandamiseks lahenduse leidmiseks. Kindlasti kiirendab edasiminekut lahenduse suunas hea koostöö akadeemiliste ringkondadega, kasutades tippkeskuste erialaseid teadmisi

Vaata täpsemalt

Keemiatööstuse ja teadus-haridusasutuste koostöö

EKTL on väga huvitatud sellest, et Eesti ülikoolides jätkuks tugev ja kõrgetasemeline keemiaalase hariduse pakkumine. 

Selleks, et keemiatööstusele vajalike erialade ettevalmistus vastaks ettevõtete vajadustel on Eesti Keemiatööstuse Liit esindatud TTÜ keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia programminõukogus, materjalide tehnoloogia programmi nõukogus ning TTÜ Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia programmi nõukogus.

Tihedat koostööd tehakse ka Tartu Ülikooli ja eelkõige sealse Katsekojaga.

Lisaks on heaks näiteks tööstuse ja teaduse koostööst Tööstuskeemialabor.

Vaat täpsemalt

Töötamine keemiatööstuses

Keemiatööstusel tervikuna on tulevikuks väga head väljavaated. Enamus keemiatööstuse valdkondadest on seotud orgaanilise keemiaga. Järgnevatel aastatel arenevad enim farmaatsiakeemia, biotehnoloogia, uusi materjale arendava keemia, energiat säästva tehnoloogia ning keskkonnatehnoloogia sektorid. Aga ka nanotehnoloogia, keemia mikroskoopilisel tasemel, muutub tulevikus üheks olulisimaks valdkonnaks.

Euroopas on keemiatööstus kõige enam arenenud Saksamaal, Inglismaal, Belgias, Iirimaal, Prantsusmaal ja Hollandis. Aga ka Eestis on keemiatööstusel väga oluline roll kanda.

Keemiasektoris töötada soovivatest õpilastest on puudus, eriti just naftakeemiatööstuses. Eriti vajatakse naisi. 

Vaata täpsemalt

Kutse andmine

Eesti Keemiatööstuse Liit on olnud pikka aega kutse andjaks keemiatööstuse valdkonnas. Alates 2018. aasta lõpust võttis aga keemiaprotsesside operaatori kutsete andmise valdkonna üle Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, kes muu hulgas on EKTLi liige. Hoolimata muudatustest teeme kutsehariduse raames jätkuvalt tihedat koostööd Kutsekoja, haridusasutuste ja ettevõtetega.  

Vaata täpsemalt