CLP määruse muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt

Pioson Centres

CLP-määruse VIII lisa esimene muudatus avaldati täna, 10. jaanuaril 2020 Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/11) artikli 2 kohaselt jõustub kõnealune määrus kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ehk 30. jaanuaril 2020. Kuivõrd määruse avaldamisega jäädi hiljaks ning muudatused, mida selle sisu reguleerib, puudutavad mürgistusteabekeskustele teatavate segude kohta teabe esitamise tähtaja (1. jaanuar 2020) edasilükkamist ühe aasta võrra, siis käepärase lahendusena kasutati tagasiulatuvat kohaldamistähtaega, milleks on samuti 1. jaanuar 2020. 

Seega ettevõtted, kes peavad hakkama CLP VIII lisa alusel mürgistusteabekeskustele oma tavatarbijatele suunatud ohtlike segude kohta teavet esitama, said aasta võrra tähtaja pikendust ehk kuni 1. jaanuar 2021. 

Loe täpsemalt SIIT.