ECHA kandidaatide nimekiri on uuendatud kaheksa ohtliku kemikaaliga

Pexels

Väga murettekitavate ainete kandidaatide nimekiri sisaldab nüüd 219 kemikaali, mis võivad kahjustada inimesi või keskkonda.

Helsingi, 8. juulil 2021
Mõnda uut lisatud ainet kasutatakse tarbekaupades, nagu kosmeetika, lõhnastatud tooted, kumm ja tekstiil. Teisi kasutatakse näiteks lahustite, leegiaeglusteid või plasttoodete valmistamiseks. Enamik neist lisati kandidaatide nimekirja nende ohtlikkuse tõttu inimestele, kuna nad on reproduktiivtoksilised, kantserogeensed, hingamisteede sensibilisaatorid või endokriinsüsteemi kahjustavad ained.

Ettevõtted peavad järgima oma juriidilisi kohustusi ja tagama nende kemikaalide ohutu kasutamise. Samuti peavad nad jäätmete raamdirektiivi alusel teavitama ECHAt, kui nende tooted sisaldavad väga ohtlikke aineid. See teade esitatakse ECHA SCIP andmebaasi ja teave avaldatakse hiljem aadressil

Kandidaatide nimekiri sisaldab väga murettekitavaid aineid, millel võib olla tõsine mõju meie tervisele või keskkonnale. Need ained võidakse tulevikus kanda autoriseerimisnimekirja, mis tähendab, et ettevõtetel oleks nende kasutamise jätkamiseks vaja luba taotleda.

REACH-määruse kohaselt võivad ettevõtetel olla juriidilised kohustused, kui nende aine on kantud kandidaatide nimekirja - kas eraldi, segude või artiklitena. Kõik toodete tarnijad, kelle tooted sisaldavad kandidaatide nimekirjas sisalduvat ainet, mille kontsentratsioon on üle 0,1 massiprotsendi, peavad oma klientidele ja tarbijatele ohutu kasutamise võimaldamiseks andma piisavalt teavet.

Kandidaatainete loetelu ainet sisaldavate toodete importijatel ja tootjatel on ECHA-le teatamiseks kuus kuud alates selle nimekirja kandmise kuupäevast (8. juuli 2021). Kandidaatide nimekirjas olevate ainete tarnijad (tarnitakse eraldi või seguna) peavad oma klientidele esitama ohutuskaardi.

Alates 5. jaanuarist 2021 peavad toodete tarnijad jäätmete raamdirektiivi kohaselt teavitama ECHA SCIP andmebaasi oma toodetes sisalduvatest väga ohtlikest ainetest.

Uued lisatud kemikaalid on kirja pandud SIIN.