ECHA on loonud spetsiaalse veebilehe BIOTSIIDIDE koordineerimisrühma (CG) jaoks

Pexels

Biotsiidide koordineerimisrühma jaoks loodud veebileht sisaldab selgitusi CG rolli kohta, koosolekute kuupäevi ja linki asjakohastele avalikult kättesaadavatele S-CIRCABC dokumentidele. 

See liikmesriikide pädevate asutuste ja Euroopa Komisjoni esindajatest koosnev organ lahendab peamiselt erimeelsusi seoses riiklike tootelubade vastastikuse tunnustamisega ja lihtsustatud teavitamiskorraga.

Veebileht leitav SIIT.