EKTL esitas seisukoha looduslike kompleksainete (NCS) ohutu kasutamise kohta kosmeetikatoodetes.

Pexels

EKTL jagas Sotsiaalministeeriumi ja Kemikaaliohutuse Komisjoniga Euroopa lõhnaainete- ja kosmeetikatööstuse ühist seisukohta, mille eesmärgiks on tagada kosmeetikatoodetes looduslike kompleksainete (NCS – natural complex substances) jätkuv ohutu kasutamine kosmeetikatoodete määruse artikli 15 lõike 2 kontekstis.

Kõnealune dokument on koostatud Euroopa vastavate katusorganisatsioonide IFRA ja Cosmetics Europe (CE) koostöös ning selle seisukohti toetab ka EKTL Eesti kosmeetika- ja keemiatööstuse esindaja ja ühtlasi CE liikmena.

Soovime tõsta teadlikkust soovimatutest vahetutest ja tõsistest tagajärgedest, mida NCS koostisosade ühtlustatud klassifitseerimine CMR kategooria 1-ks (CMR1) võib avaldada nende NCS-ide kasutamisele kosmeetikas.

Probleem tuleneb asjaolust, et CPR artikli 15 lõike 2 kohaste CMR-klassifikatsioonide regulatiivsed tagajärjed kujundati üksikutele (eraldiseisvatele) ainetele, mida
kasutatakse olemasoleval kujul (segu) koostisainetena. Ei võetud arvesse NCS-i ega mõju, mida aine klassifitseerimine võib avaldada paljudele NCS-idele, mis seda
ainet loodusliku koostisosana sisaldavad.

CPR artikli 15 sobiv ja toimiv kohaldamine on oluline ainete puhul, mis on ka NCS-i koostisosad, et vältida soovimatut ja ebaproportsionaalset mõju. Euroopa Komisjoni
kosmeetikatoodete töörühmas (CPWG) kokkuleppele jõudmine selles osas, kuidas läheneda NCS-i klassifitseeritud koostisosadele, on kiireloomuline, arvestades, et lõpusirgele on jõudmas ECHA/RAC-i CLH-protsess p-tsümeeni (p-cymene) kohta, mis on looduslikult olemas mitmesajas NCS-is ja mida kasutatakse kosmeetikas.

Vaata lõhna- ja kosmeetikatööstuse täielikku pöördumist ning seisukoha põhjendusi ja selgitusi alljärgnevalt lisatud dokumendist.