EKTL pöördumine ELAK FF55 osas

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit pöördus Euroopa Liidu asjade komisjoni poole (lisatud fail) seoses Vabariigi Valitsuse seisukoha eelnõuga, mis on Riigikogule esitatud seisukohavõtuks Eesti Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta.

Seisukoha eelnõu puudutab Euroopa Komisjoni massiivset kobareelnõu Eesmärk 55, mille mõju on Euroopa Komisjon hinnanud puudustega, ning mille osas on Eestis seni veel viimata läbi põhjalik mõjuanalüüs.

Oleme arvamusel, et  Eesti seisukoht „Eesmärk 55“ eelnõule peab tuginema põhjalikul mõjuhinnangul. 

Pöördumine täismahus loetav allolevas dokumendis.