Kliimaministeerium hindab, et kliimaseaduse koostamisega ollakse juba poolel teel

Pexels

Kliimaministeerium kutsub erinevaid osapooli 5.02.24 toimuvale üritusele, mis võtab kokku seni valdkondlikes töörühmades toimunud arutelud, ning viitab oma kutses, et kliimaseaduse koostamisega ollakse juba jõutud poolele teele. Tööstusringkondade tunnetus on aga kahjuks vastupidine, et oluliste teemade käsitlemist ollakse alles alustamas. 

18.01.24 toimus Ettevõtluse ja ressursikasutuse II töörühma koosolek, kus osales ka EKTL. Ettevõtlussektor ootab, et seadusele eelneb ka sotsiaalmajanduslik mõjuhinnang. Kliimaseadus peab tagama õigus- ja investeerimiskindluse. Kogu nn rohepoliitika üks kandvatest eesmärkidest peab olema Eesti konkurentsivõime tõstmine ja pikaajalise majanduskasvu saavutamine. EKTLi esialgne sisend töörühma kohtumisele on lisatud käesoleva artikli lõppu. 

Kliimaministeeriumi üritus toimub 5. veebruaril kell 11.00–17.00 Tallinnas Proto avastustehases Pantera saalis. Päeva juhib Urmas Vaino.

PÄEVAKAVA

10.45 HOMMIKUKOHV
11.00 Kliimaminister Kristen Michal
11.15 Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets
11.30 Kliimanoor Anna Celine Kraus
11.45 Elukeskkond, transport ja liikuvus – milliseid muutusi vajame ning millised on võimalused? Ülevaade transpordi ja liikuvuse, merenduse ja elukeskkonna töörühmade aruteludest. Järgneb paneeldiskussioon.
12.45 LÕUNA
13.30 Kliimanõukogu liige Grete Arro
13.45 Elurikkus, maakasutus ja toit – milliseid muutusi vajame ning millised on võimalused? Ülevaade elurikkuse ja maakasutuse ning kestliku toidusüsteemi toorühmade aruteludest. Järgneb paneeldiskussioon.
14.45 Kliimanõukogu juht Kaspar Oja
15.00 Milline on kliimaeesmärkidega kooskõlas majandus? Mida tööstus ja ettevõtted üleminekuks vajavad? Energeetika ning ettevõtluse ja ressursikasutuse töörühmade kokkuvõte. Järgneb paneeldiskussioon.
16.00 KOHVIPAUS
16.15 Kuidas liigub raha ja millised on võimalused? Kliimanõukogu liige Rainer Sternfeldt
16.50 Kliimaseaduse järgmised sammud. Rohereformi asekantsler Kristi Klaas