Komisjoni konsultatsioon heitkogustega kauplemise süsteemi teemal

Pexels

Avatud on kaks erinevat konsultatsiooni:

Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS) – heitkoguste püsiv ladustamine süsinikdioksiidi sidumise ja kasutamise kaudu

Käesoleva algatusega, mis põhineb läbivaadatud HKSi direktiivil, kehtestatakse tingimused, mille alusel võib neid kasvuhoonegaaside heitkoguseid pidada tootes püsivalt keemiliselt seotuks, nii et need ei satu atmosfääri tavapärase kasutamise käigus ega olelusringi lõpus toimuva tavapärase tegevuse käigus.

Tagasiside andmise aeg 18 Juuni 2024 - 16 Juuli 2024 

Vaata täpsemalt SIIT.

 

Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) seire- ja aruandlusmääruse muutmine HKSi läbivaatamisest tulenevalt.

ELi õigusaktide paketi „Eesmärk 55“ raames vaadati HKSi direktiiv läbi, võttes arvesse Euroopa kliimamääruses sätestatud ELi eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. aastaks 55 % võrreldes 1990. aasta tasemega.

Selle läbivaatamise järgselt peab Euroopa Komisjon HKSi rakendamiseks ajakohastama mitut õigusakti. Käesoleva algatusega ajakohastatakse heitkoguste seire ja aruandluse eeskirju.

Rakendusmääruse eelnõu avaldati 1. juuli ning selle kohta saab tagasisidet anda 4 nädalat - täpsema info leiab SIIT

Kavandatav aktide vastuvõtmisaeg Komisjonis on III kvartal 2024. a.