Kutse kemikaaliohutuse teabepäevale

pexels

Kemikaalide valdkonna ettevõtjad ning teised huvilised on oodatud osalema Sotsiaalministeeriumi poolt koostöös Terviseametiga korraldataval kemikaaliohutuse teabepäeval 30.05.2022. Teabepäev toimub Microsoft TEAMS-i veebikeskkonnas kl 10-14.30.

Teabepäeval antakse ülevaade järgnevatest teemadest:

  • Kemikaalistrateegia ja CLP-määruse ning REACH-määruse muutmise algatused. Kemikaalide piirangute teekaart;
  • REACH komitee, CARACALi ja ECHA riskihindamise komitee (RAC) teemade ülevaade, lähiajal jõustuvad piirangud;
  • Ohtlike kemikaalide arvestuse süsteem;
  • European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) projekti ning National Hubi tutvustus.

Ettekannetega esinevad Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti spetsialistid.

Palun registreerige end teabepäevale osalema hiljemalt 26.05.2022 SIIN.

Täpsema päevakava ja TEAMSi lingi osalemiseks saadetakse registreerunute e-posti aadressile.