Pakendi ja pakendijäätmete määruse muutmine: kosmeetikatööstuse seisukohad Rootsi eesistumise ettepanekute kohta

Pexels

Pöördusime taaskord seoses ELi pakendi ja pakendijäätmete määruse muutmisega Cosmetics Europe eestvedamisel Jörgen Talkopi, kes on ELi juures Eesti alalise esinduse keskkonnanõunik, poole. Vahepeal on Euroopa parlament Rootsi eestvedamisel teinud Komisjoni algse ettepaneku osas olulisi muudatusettepanekuid, mille sisuga mitmetes küsimustes kosmeetikatööstus sugugi ei nõustu. 

Sellega seoses tekkis vajadus juhtida otsustajate, s.h Eesti esindajate tähelepanu alljärgnevatele teemadele:

- Artikli 9 lõige 3 – Täitematerjalid ja toote kaitse

Cosmetics Europe toetab eesistujariigi ettepanekut, et toote kaitsmiseks kasutatavatel pakendite täitematerjalidel on pakendamisel oluline roll. Seetõttu ei tohiks sellist materjali lugeda tühjaks ruumiks vastavalt artikli 3 lõikes 1 esitatud pakendi määratlusele ega IV lisa I osas sätestatud toimivuskriteeriumidele.

- Artikli 9 lõige 1, lõige 3 ja artikkel 9 lõige 4 a (uus) – Pakendite minimeerimine ja korduvkasutatavad pakendid

Cosmetics Europe soovib juhtida tähelepanu järgmistele elementidele:

• Tööstuse jaoks on vaja realistlikke üleminekuperioode, et tagada pakendite minimeerimise uute eeskirjade järgimine.
• Toetades pakendite minimeerimise meetmete üldist eesmärki, on ülimalt oluline, et artikli 9 muudatused ei viiks pakendite standardimiseni:
o Kosmeetikatööstus on väga mures pakendite standardimise ohu ja ettevõtete paindlikkuse piiramise pärast pakendite kujundamisel ning Euroopa kosmeetikatööstuse globaalse konkurentsivõime vähenemise pärast.
o Standardne pakend suurendaks võltsimise ohtu.
o Standardimine seab ohtu ka tuhandete Euroopa käsitööliste (nt klaasitootjate) töökohad ja selle ELi pikkade traditsiooidega tegevusharu. 

Tagades, et pakendid on kujundatud nii, et nende kaal ja maht on viidud miinimumini, mis on vajalik nende funktsionaalsuse tagamiseks antud materjali ja kuju puhul, võimaldaks saavutada kompromissi pakendi kujundamisel ettevõtete paindlikkuse säilitamise ja pakendite minimeerimise vahel.

- Artikli 21 lõiked 1 ja 2 – tühja ruumi suhe

Cosmetics Europe soovib juhtida tähelepanu järgmistele elementidele:

• Artikli 21 raames on „üksikute toodete” ja „rühmapakendite” jaoks ülimalt oluline kasutada erinevaid metoodikaid.
• Tarbijad ostavad sageli erineva kuju ja suurusega tooteid, kuid soovivad, et need tarnitaks mugavuse või pakendijäätmete vähendamise eesmärgil samas pakendis. Kui tarbija tellib mitu erinevas suuruses toodet (nt 100 ml parfüüm ja huulepulk), tekitab see paratamatult täiendava "tühja ruumi". Kui seda ei muudeta, siis kardame, et tootjatel tekib stiimul saata kombineeritud tooteid eraldi, et täita käesoleva määruse nõudeid.
• Erilist tähelepanu tuleks pöörata mittestandardse kujuga toodetele, kus suhted tuleks arvutada müügipakendi välisploki (“risttahuka”) mõõtmete alusel.

Eespool nimetatud põhjustel ei toeta Cosmetics Europe liikmesriikide ja komisjoni ettepanekut.

- V lisa – pakendivormide kasutamise piirang

Liikmesriigid on teinud ettepaneku lisada V lisa loetelusse järgmine tekst „Kosmeetikatoodete ülepakendamine (illustreerivad tooted: pappkarp hambapastatuubi või kreemituubide või -purkide ümber)”.

Cosmetics Europe soovib juhtida tähelepanu järgmistele elementidele:

• Kosmeetikatooted peavad kandma pidevalt suurenevat teavet teadliku ostu, ohutu kasutamise ja toote õige kõrvaldamise jaoks. Kuid disainilt võivad kosmeetikatooted olla erineva suuruse, kuju ja materjaliga (nt klaasist sfäärilise kujuga kreemipurk 50 ml, huulepulk, meigipliiats...). Regulatiivsete märgistamisnõuete suurenemine avaldab tööstusele suurt survet kavandada toode, mis suudab seda kõike kanda.
• Välispakend on oluline, kuna see võimaldab ettevõtetel kuvada tarbijatele kohustuslikku ja regulatiivset teavet kergesti loetaval kujul, kui esmane pakend on teabe kandmiseks liiga väike või ebaotstarbekas.
• Selliste pakendite keelamine võib olla problemaatiline:
o Paljude erinevate kosmeetikatoodete (nt käte- ja näokreemid, huulepulgad, jumestustooted, küünelakk, parfüümid jne) välispakend sisaldab koostisainete loetelu. Mõnel tootel võib olla rohkem kui 30 koostisosa.
o Väga väikese toote puhul on välispakend ainuke koht, kuhu saab loetava kasutusjuhise märgistada.
o Vahel võib välispakend olla ka garantii, et toode pole eelnevalt avatud (nt hambapasta puhul).
o Lõpuks, kosmeetikatoodete sekundaarne pakend mängib olulist rolli toote kaitsmisel transportimise ajal ja riiulil, et vältida raiskamist. Näiteks ilma pappkarbita võib rohkem tooteid müügiks kõlbmatuks muutuda ja need tuleb utiliseerida.

Ülalnimetatud põhjustel ei toeta Cosmetics Europe liikmesriikide ettepanekut.

- V lisa punkt 5 – ühekordselt kasutatav hotelli minipakend

Eesistujariik teeb ettepaneku kaotada ühekordselt kasutatavate hotellipakendite suuruse piirang.

Oleme mures, et eesistujariigi ettepanek keelaks mis tahes kosmeetikatoodete pakkumise hotelliklientidele:
• Miniatuursele kosmeetikale keskendumise kaotamine V lisas laiendab selle sätte kohaldamisala igas suuruses toodetele, mida võib hotellides klientidele pakkuda, kuigi need on loodud nii, et neid saaks mitu klienti ohutult kasutada (nt pumbaga varustatud dušigeel, kätekreem, palsam...).
• Eesistujariigi ettepanek takistab eespool nimetatud tööstuse algatusi selliste toodete tekitatud jäätmete vähendamiseks.