Temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide toetusmeetme väljatöötamine

Pexels

EKTL osaleb 25. jaanuaril kell 10:00 temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide toetusmeetme väljatöötamise avaseminaril. 

Üritusel tutvustatakse meetme kontseptsiooni ja seniseid mõtteid toetuse andmise tingimuste kujundamiseks ning arutatakse edasisi samme töörühmade töö korraldamiseks. Temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide meetme aluseks on TAIE fookusvaldkondade teekaardid. Fookusvaldkondade teekaartidega saab tutvuda [SIIN].

Tulemas on kokku seitse temaatilist programmi järgmistes valdkondades:

  • digilahendused igas eluvaldkonnas;
  • tervisetehnoloogiad ja -teenused;
  • puiduressursside väärindamine;
  • toiduressursside väärindamine;
  • maapõueressursside väärindamine;
  • teisese toorme ja jäätmete väärindamine;
  • nutikad ja kestlikud energialahendused.

Manusest leiate toetusmeetme kontseptioonipaberi, millest lähtutakse avaseminari ja töörühmade aruteludel.