Partnerid

CEIFIC

EKTL on alates 2001 aastast CEFIC (European Chemical Industry Council) liige. Organisatsiooni liikmena on meile tagatud ligipääs aktuaalsele ja olulisele teabele, mis puudutab kemikaali-, kliima- ja keskkonnapoliitika arenguid ja suundi Euroopa Liidu tasandil.

AISE, Cosmetics Europe

Alates 2003. aastast on EKTL A.I.S.E. the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (Euroopa Puhastusvahendite Tootjate Liidu) ja Cosmetics Europe, the Personal Care Association (Euroopa Kosmeetikatootjate Liidu) liige.

Kaubandusesindused

EKTL-l on kontaktid Eesti Vabariigi kaubandusesindustega välismaal, samuti välisriikide saatkondadega Tallinnas. Lisaks eelpooltoodule vahetab EKTL regulaarselt arvamusi Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Norra keemiatööstuse liitudega probleemidest, mis on kujunenud Põhja-Euroopa regioonis Baltic/Nordic koostöövõrgustiku raames. Eesti ja meie tööstused on tihedates majandussidemetes Põhjamaade ja teiste Balti riikidega, moodustades ühtse tururegiooni, seega meie jaoks on osalemine Baltic/Nordic koostöövõrgustikus väga oluline.

Eesti Kemikaaliohutuse Komisjon

Kemikaaliohutuse Komisjoni ülesanded on analüüsida kemikaaliohutuse aktuaalseid probleeme, teha valitsusasutustele ettepanekuid kemikaaliohutuse strateegiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning anda hinnanguid kemikaaliohutust reguleerivate õigusaktide ja nende eelnõude kohta. EKTL esindaja osaleb Eesti Kemikaaliohutuse Komisjoni töös.

Eesti Looduskaitse Selts

EKTL on sõlminud memorandumi Eesti Looduskaitse Seltsiga (ELKS), milles pooled deklareerivad, et toetavad Eesti arengu pidevuse eeltingimusena teaduslikult põhjendatud looduskasutust ning säästva arengu põhimõtetele toetuvat jätkusuutlikku majandustegevust.

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Keemiatööstuse Liit ja Tallinna Tehnikaülikool on sõlminud koostööleppe arendustegevuse ja spetsialistide ettevalmistamise teabeteeninduse valdkonnas, pidades oluliseks TTÜ intellektuaalse potentsiaali ulatuslikku kaasamist Eesti keemiatööstuse arengusse.

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium ja Eesti Keemiatööstuse Liit on sõlminud 06.12.2002 Vaba tahte lepingu, millega EKTL kohustub olema Hoolime ja Vastutame algatuse eestvedajaks Eestis ja Keskkonnaministeerium tunnustab algatust kui keemiatööstuse vabatahtlikku initsiatiivi vähendamaks oma tegevuse mõju keskkonnale.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

Alates 2014. aastast on EKTL Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. Olles liige Eesti mõjusaimas ettevõtjate võrgustikus, oleme kaasataud sõbraliku ja tugeva ettevõtluskeskkonna kujundamisesse. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on avalikkuses hinnatud partner, kes ütleb julgelt välja, kui mõni seadusemuudatus ettevõtjatele negatiivselt mõjub.