Sektorgrupid

Tarbekeemia- ja kosmeetikasektorgrupp

Sektorgruppi kuuluvad Liidu liikmed, kes tegelevad tarbekeemia- ja kosmeetikatoodete tootmise ja müügiga. Sektorgrupis käsitletakse üleskerkivaid ühiseid probleeme nii Eestis kui ka Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevaid valdkondi nagu deteregendid, biotsiidid, REACH ja CLP tarbekeemias. Keskkonnaga seotud põhilisteks teemadeks on säästvad pesupulbrid, fosfaadid pesupulbrites ning pakendi ja plastitemaatika. Kosmeetikavaldkonda puudutavateks teemadeks on EL uus kosmeetikamäärus ja selle täitmine, kosmeetikaohutuse hindamine ning hindamisega seotud ühiste probleemide lahendamine, samuti arengud looduskosmeetika valdkonnas.

Liimide- ja ehituskeemiasektorgrupp

Sektorgruppi kuuluvad Liidu liikmed, kes tegelevad ehituskeemia, sh. ehitus- ja  puiduliimide tootmise ja müügiga. Sektorgrupis käsitletakse sektoriga seonduvat seadusandlikku temaatikat. Tehakse koostööd Ehitusmaterjalide Tootjate Liiduga eelkõige standardiseerimise valdkonnas, samuti Võru Kutsehariduskeskusega puiduliimide kasutamise ja liimitehnoloogiate valdkonnas. Käsitletakse ehitussektoris kui ka puidutööstuses üleskerkivad ühiseid probleeme. Sektorgrupp kogub kvartaalselt ehitusliimide ja värvide statistikat. Arutatakse pakendite taaskasutamisega tekkinuid probleeme jne.

„Hoolime ja Vastutame“ programmiga liitunud ettevõtted

Programmiga on liitunud keskkonnateadlikumad ettevõtted igast Liidu sektorist: AS Tikkurila, NPM Silmet OÜ, VKG Oil AS, Eastman Specialties OÜ, AS Orto, Recticel OÜ, Bang & Bonsomer Eesti OÜ, Algol Chemicals Eesti OÜ, AS Kemivesi, AS Chemi-Pharm, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Ingle AS ja Mayeri Industries AS.

Hoolime ja Vastutame on ettevõtete ülemaailmne vabatahtlik sihtalgatus oma tegevuse ja toodete töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnakaitse pidevaks parendamiseks ning kemikaalide ohutumaks käitlemiseks. Programmi kohta saab täpsemalt lugeda sektsioonist: Jätkusuutlikkus.

Põlevkiviõli ja -keemia sektor

Põlevkivi on ainulaadne maavara, mille teeb maailma mastaabis oluliseks ressursiks tema väärtus alternatiivse energia ja keemiatoodete allikana. Erinevalt muust maailmast on Eestis kasutatud põlevkivi elektri, soojuse, gaasi, õli ja kemikaalide tootmiseks juba sajandi jagu. See on andnud teiste ees meile suured eelised – meil on oskused, tehnika ja kogemus. Siisik kaasneb põlevkivitööstusega ka väga palju väljakutseid, millega tegeleda ning mõistlik on lahendusi otsida koos. Ühistegevuses peitub jõud, millesse EKTLi katuse all panustavad kõik põlevkivitööstuse ettevõtted: Kiviõli Keemiatööstuse OÜ; VKG AS; Eesti Energia AS, aga ka Põlevkivi Kompetentsikeskus.   

Põlevkivisektor on teinud märkimisväärse arengu viimasel kümnendil. On investeeritud miljardeid eurosid uute kaasaegsete elektri- ja õlitootmise võimsuste rajamiseks ning sadu miljoneid eurosid, et pika ajalooga tööstusharu viia vastavusse ka kõige karmimate keskkonna normidega. Sektori eesmärgiks on, et edukas ja jätkusuutlik areng antud tööstusharus kestaks. 

Kemikaalide transpordi, müügi ja ladustamise sektor

Eestis ei leidu naftat ega maagaasi ning biomassi ei ole veel keemiatooraineks suudetud töödelda. Kuna põlevkivi, peamiselt ainsa kohaliku keemiatööstuse toorainena leiab kitsast kasutusala, siis tulebki tööstustele vajalikud kemikaalid Eestisse tarnida. Seepärast kuuluvad Liitu kemikaale transportivad ja keemiatoorainet tarnivad ettevõtted. Ohutu, tõhus ja jätkusuutlik logistika on keemiatööstuse jaoks võtmetähtsusega. Ohutuse tagamine kemikaalide käitlemisel järgides õigusraamistikus kehtestatud kõiki regulatsioone on oluline aspekt keemiatööstuse maine kujundamisel.