EKTL seisukohad tööstusheite direktiivi (THD) kohta

Pexels

Juuli alguses esitas Eesti Keemiatööstuse liit oma põhimõttelised seisukohad keskkonnaministeeriumile, et kujundada seisukohtad Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis puudutab tööstusheite direktiivi ja direktiivi prügilate kohta.

Võttes arvesse, et THD eelnõu kannab Eesti tööstusettevõtete jätkusuutlikkuse osas olulisi riske, mis avalduvad nii pikaajalise mõjuna majandus- ja sotsiaalarengus kui ka riigi maksutulus, siis peame vajalikuks selliste riskide teadvustamiseks ja maandamiseks sobiva lahenduse leidmiseks koostada THD eelnõu mõjuanalüüs keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ja ettevõtlusorganisatsioonide koostöös. Peame vajalikuks kujundada Eestis seisukohad THD eelnõule tööstusettevõtetega läbiviidud põhjalike konsultatsioonide tulemusel, milleks tuleb aega võtta, et sisukalt Eesti ettevõtete muredele lahendusi otsida.

Leiame, et ees seisab veel palju sisulist tööd, milles Eesti Keemiatööstuse Liit on valmis osalema, et Eesti seisukohad läbirääkimistel:

  • Tõrjuks ettepanekuid, mida ei ole vaja Eestis ühenduse õigusega vajalik reguleerida, kuid millel võiks olla Eestile ebasoovitavalt piirav mõju.
  • Lähtuks keskkonnakaitse tagamise eesmärgist vastavalt PVT-dele, mis seavad etaloniks realistlikkult elluviidavad tehnoloogiad.
  • Oleks Eesti tööstuspoliitikat, ja selle osana eraldi keemiatööstust ja põlekviviõli tööstust toetavad ning arvestaks Eesti ja erinevate sektorite eripärasid.
  • Võimaldaks Eesti strateegilistest maavarast, põlevkivist, maksimeerida riigitulu, ning võimaldaks võtta kasutusele rohepöörde elluviimiseks vajalikke maavarasid koos nende väärindamisega;
  • Soodustaks ringmajandust ja CCS/CCU tehnoloogiate kasutuselevõttu
  • Ei suurendaks põlevkivitööstusega seotuid sotsiaal- majanduslikke riske Ida-Virumaal
  • Võimaldaks vähendada ettevõttete halduskoormust

Seisukohad ja ettepanekud on täismahus kättesaadavad allolevas dokumendis.