Euroopa Komisjon kutsub üles jõudma Euroopas 2050. aastaks kliimaneutraalse majanduseni

Pexels

Euroopa Komisjon avaldas pressiteate 

Euroopa Komisjon võttis 28. november 2018 vastu pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi jaoks“, milles on seatud eesmärk jõuda 2050. aastaks jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni.

Strateegias näidatakse, kuidas saab Euroopa olla kliimaneutraalsuse saavutamisel esirinnas, investeerides realistlikesse tehnoloogilistesse lahendustesse, suurendades kodanike mõjuvõimu ning kooskõlastades tegevust olulistes valdkondades, nagu tööstuspoliitika, rahastamine ja teadusuuringud, tagades samas õiglaseks üleminekuks vajaliku sotsiaalse õigluse.

Vaata pressiteadet SIIT