Osooni heakskiitmine kasutamiseks tooteliikidesse 2, 4, 5 ja 11 kuuluvates biotsiidides

Pexels

Jagame Liidu liikmetega järgnevat teave, mis on osooni kohta avaldatud ka Terviseameti veebilehel:

Osoon on lisatud biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 (BPR) heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.

 

Desinfektsioonivahendid määratletakse biotsiidimääruse nr (EL) 528/2012 (BPR) alusel biotsiidideks.

Biotsiidi on lubatud Eestis kättesaadavaks teha ja kasutada, kui see on saanud asjakohase loa või registreerimistunnistuse biotsiidiseaduse või biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 (BPR) kohaselt.

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2023/1078 kiidetakse heaks toimeaine hapnikust (sh ümbritsevast õhust või veest) saadud osooni kasutamine tooteliikidesse 2, 4, 5 ja 11 kuuluvates biotsiidides (heakskiitmise kuupäev 01.07.2024).

Kui Teie ettevõte kasutab hapnikust või ümbritsevast õhust või veest saadud osooni nt basseinivee, siseõhu, pindade, kliimaseadmetes (tooteliik 2), toiduga kokkupuutuvate seadmete, pindade, torustike (tooteliik 4), joogivee (tooteliik 5) desinfitseerimiseks või töötlemissüsteemides jahutusvee säilitamiseks tooteliik 11) siis kohapeal saadud osoon on biotsiid ja sellele tuleb esitada liidu või riikliku loa ja paralleelse vastastikuse tunnustamise taotlus hiljemalt 01.07.2024.

Infot biotsiidi loa taotlemise kohta leiate ECHA veebilehelt.

Soovitame ettevõtetel, osoonile biotsiidi loa taotlemiseks, ühendust võtta konsortsiumitega European Ozone Trade Association (EUO3TA) või EurO3zon taotlemaks, et Teie ettevõttes kasutatava osooni meetodi/tehnoloogia saaks lisatud konsortsiumi koostatavasse biotsiidi(pere) loa toimikusse. 

Biotsiidi loa taotlemise kohta täiendavad küsimused palume edastada BPR kasutajatoe aadressile bpr@terviseamet.ee.