Valik ECHA hiljutistest tegevusest kemikaalide reguleerimisel

ECHA

ECHA avas avaliku konsultatsiooni 1,2-dihüdroksübenseeni (pürokatehooli) ja ränikarbiidkiudude töökeskkonnas kokkupuute piirnormide (OEL) kehtestamise osas. Sisendite esitamise tähtaeg on 3. juuni 2024.

Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide (OEL) kehtestamise protsessi osana koostab ECHA teadusliku aruande riskihindamise komiteele kaalutlemiseks. Koos konsultatsioonide jooksul esitatud teabega on ECHA aruanne riskihindamise komitee täiskogu koosolekutel arutatud riskihindamise komitee arvamuse lisa. Konsultatsioone peetakse selleks, et osalised saaksid esitada aruande kohta kommentaare ja toetada riskihindamise komiteed ohtlike ainete piirnorme töökeskkonnas käsitleva arvamuse vastuvõtmisel.

Osalistel palutakse kommenteerida konsulteerimiseks avatud OEL-väärtuste ettepanekuid:

1,2-dihydroxybenzene,pyrocatechol; 204-427-5; 120-80-9; 03/06/2024

Silicon carbide fibres; 206-991-8; 409-21-2; 308076-74-6; 03/06/2024

Vaata ECHA teaduslikke aruandeid SIIT

 

Resorcinol; 1,3-benzenediol EC: 203-585-2 CAS: 108-46-3

Alles hiljuti lõppes resortsinooli harmoneeritud klassifikatsiooni ja märgistamise protsess ECHA riskihindamise komitees (RAC), mille käigus Soome eestvedamisel jõudis RAC otsuseni, et aine harmoneeritud C&L tuleks täiendada: lisada STOT SE 1 ja Skin Sens. 1B.

Hiljuti on aga Prantsusmaa teatanud oma kavatsusest esitada uus toimik resortsinooli harmoneeritud klassifikatsiooni ja märgistuse muutmiseks - kavatsuses nähakse ette klassifitseerida aine inimesele endokriinseid häireid põhjustavaks: ED HH 1, EUH380. Praeguse seisuga plaanib Prantsusmaa vastava toimiku esitada 30.04.2024.