EL keemiatööstuse üleminekutee: 2023 arenguaruanne

Pexels

Euroopa Komisjon on avaldanud 2023. aasta arenguaruande keemiatööstuse üleminekutee kaasrakendamise kohta. Aruandest nähtub, et sektori ümberkujundamiseks on tehtud olulisi edusamme, kusjuures ligikaudu 80% kavas sätestatud meetmetest on toetatud. Aruandes esitatakse ka üleminekuteele lisatud regulatiivse tegevuskava uus versioon, mis näitab keemiatööstuse asjakohaseid õigusakte ning soovituslikke vastuvõtmise ja rakendamise ajakavasid.

2023. aasta jaanuaris avaldas Euroopa Komisjon keemiatööstuse üleminekutee (The Transition Pathway). Tegemist on rakenduskavaga, mille on koostanud Euroopa Komisjon koos EL-i liikmesriikide, keemiatööstuse enda, valitsusväliste organisatsioonide ja teiste huvitatud osapooltega. Üleminekutee määratleb umbes 190 meedet, mis on vajalikud ELi keemiatööstuse rohelise ja digitaalse ülemineku saavutamiseks ning selle vastupanuvõime parandamiseks kooskõlas ajakohastatud 2021. aasta tööstusstrateegias sätestatud eesmärkidega.

Arenguaruande eesmärk on vaadata ja analüüsida 2023. aasta kaasrakendamise protsessi peamisi tulemusi. Tuginedes üleminekualgatuste üleskutsega kogutud teabele, töörühma ja huvigruppide antud sisendile ning dokumentaaluuringutele, see dokument:

  • Teeb kokkuvõtte üleminekualgatuste üleskutse peamistest tulemustest.
  • Analüüsib tehtud edusamme ja määrab kindlaks üleminekutee iga ehitusploki peamised saavutused.
  • Esitab ajakohastatud regulatiivse tegevuskava, tuues esile ELi keemiatööstuse kõige olulisemad regulatiivsed arengud ning sellega seotud soovituslikud vastuvõtmise ja rakendamise ajakavad.
  • Esitab kolme töörühma tehtud analüüsi tulemused.
  • Teeb ettepanekud järgmiste sammude võtmiseks teisel rakendusaastal.

Loe arenguaruannet SIIN