EL27 kemikaalide äri – hiljutised näitajad

Pexels

EL27 keemiasektori toodang on 0,7% väiksem  2021. aasta tasemest, kuid tarneahela kitsaskohad näitavad leevenemise märke.

 

  • Ülemaailmne tarneahela rõhuindeks langes veelgi. Ülemaailmne tarneahela rõhuindeks langes juunis veelgi, kuid tasemed on endiselt kõrged ja lähedal sellele, mida nähti 2020. aasta II kvartali esimese Covid-19  ajal.
  • Erinevad tarneahela probleemid pärsivad Euroopa autoturgu. Ülemaailmne sõiduautode  müük on endiselt langenud 8,5%.
  • Tootmissektori PMI ( Manufacturing Purchasing Managers)   indeksid halvenesid USAs, Jaapanis ja eurotsoonis. Tarneahela kitsaskohad näitavad leevenemise märke just siis, kui nõudlustingimused hakkavad pehmenema, pärssides ülemaailmse tööstuse kasvuväljavaateid käesoleva aasta teisel poolel ja 2023. aastal.
  • Majandustunde indikaator /ESI) langeb alla oma pikaajalise keskmise. 2022. aasta juulis langes majandustunde indikaator (ESI) nii ELis kui ka euroalal järsult, jäädes alla oma pikaajalise keskmise.
  • Kemikaaliäri  kindlustunne langeb jätkuvalt ja ka konkurentsipositsioon halvenes märgatavalt. Majanduse ebakindluse näitaja (EUI) tõusis juulis kogu majanduses veelgi. Tööstuses ja ehituses püsis ebakindlus üldjoontes stabiilsena.
  • Venemaa-Ukraina sõda avaldab jätkuvalt tugevat survet Euroopa kemikaalitootjatele. EL27 piirkonnas vähenes kemikaalide tootmine jaanuaris-juunis 2022 võrreldes 2021. aasta esimese poolega 0,7%. Keemiatööstuse toodang langes märgatavalt kahes EL-i suurimast majandusest Saksamaal (-5,2%) ja Prantsusmaal ( -1,9%), samas kui Itaalias jäi see üldjoontes stabiilseks (+0,4%). Venemaa-Ukraina sõja mõju avaldab jätkuvalt tugevat survet Euroopa kemikaalitootjatele. Lisaks kõrgetele energia- ja tooraine hindadele on Venemaa asunud drastiliselt vähendama gaasitarneid, suurendades sellega tööstuse gaasi normeerimise ohtu. See näitab ka sektori usaldust, mis Euroopa Komisjoni andmetel langes märkimisväärselt neljandat kuud järjest (allikas Oxford Economics Monthly Industry Briefing juuli 2022)

Täismahus andmed 2022. aasta augusti näitajate kohta allolevates dokumentides.

Kõikide sektorite ja varasemate andmete allikas: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industry/