Euroopa Komisjon kavatseb kehtestada kemikaalide olulise kasutamise määratlemise

Pexels

Eelmisel aastal avaldatud jätkusuutliku kemikaalistrateegia meetmete osas kavatseb Euroopa Komisjon kehtestada kemikaalidele täiendavaid piiranguid, välja arvatud juhul, kui nende kasutamine on ühiskonna jaoks hädavajalik. Siinkohal on tekkinud mitmed küsimused nagu kelle kohustus on otsustada, mis on hädavajalik ja mis mitte? Millised peaksid olema kriteeriumid „hädavajalikuks” ja „mitteoluliseks” kasutamiseks? Ja kas kõik saaksid kokku leppida „hädavajaliku” kasutamise ühtses määratluses? Kuidas saab sellist kontseptsiooni kinnistada Euroopa juhtivasse kemikaalimäärusesse REACH? Ja kas see aitab luua tööstusele toetava raamistiku, et investeerida ohutumatesse ja jätkusuutlikumates Euroopas toodetud ainetesse ning täita Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke?

1. märtsil toimus Ceficu korraldatud veebiseminar "Euroopa ühiskonnale vajalike kemikaalide määratlemine: mis on eesmärk ja mis on kaalul?", kus osales ligi 800 osalejat. Selline huvi teema vastu näitab, et need küsimused puudutavad paljusid sidusrühmi. Arutelust, kus osalesid esinejad Euroopa Komisjonist, Euroopa Parlamendist, Euroopa tarbijaorganisatsioonist, akadeemilisest ringkonnast ja tööstusest, selgus, et kõigi osapoolte vahel ei olnud veel üksmeelt. Enamus osalejad olid nõus, et antud teema vajab veel põhjalikku uurimist. Keemiatööstus on valmis aitama koguda andmeid mõju hindamise jaoks, et oleks võimalik teha tõenditel põhinevaid otsuseid antud teema osas.

Täispikka artiklid ja erinevate osapoolte arvamusi saab lugeda SIIN.

11. märtsil toimub Ceficu teine veebiseminar teemal "Lisaks majanduse taastumisele: kuidas saab tööstus toetada Euroopa konkurentsivõimet?" Huvi korral saab vebinarile registreeruda SIIN.