Euroopa Liidu keemiatööstus on puhta vesinikumajanduse esirinnas

pexels

Värskeimad Euroopa Komisjoni andmed näitavad, et EL-i keemiatööstus on prognooside kohaselt puhta vesiniku kasutamisel üks tööstuse meistreid.

Komisjoni hinnangul on EL-i keemiatööstuses puhta vesiniku tarbimine (välja arvatud ammoniaagi ja energia kasutamine) aastaks 2026 umbes 270 000 tonni aastas. See moodustab üle 50% praegusest vesinikutarbimisest EL-i keemiatööstuses. Prognoositakse, et keemiasektor on koos ammoniaagitootjatega puhta vesiniku kasutamises EL-i tööstuse üks eestvedajaid. Neid tulemusi tutvustas Euroopa Komisjon hiljuti Euroopa vesiniku foorumil (17. – 18. juuni 2021) ja need põhinevad umbes 1052 konkreetse investeerimisprojekti analüüsil, mis on esitatud Euroopa puhta vesiniku liidu raames. Muud sektorid, millest saavad puhta vesiniku suured tarbijad, hõlmavad rafineerimist, elektril põhinevate kütuste tootmist ja terasesektorit.

Lisaks peaks puhta vesiniku tootmine Euroopas jõudma 2030. aastaks 9 miljoni tonnini, mis on väga lähedane toodangu väärtusele, mis on kavandatud Euroopa Komisjoni vesinikustrateegias, mille Euroopa Komisjon esitas juulis 2020. Kavandatav toodang viitab 70% ulatuses elektrolüüsil tekkivale vesinikule.

Tänu võtmerollile EL-i vesinikumajanduse arendamisel on Euroopa Komisjon kutsunud Ceficu hõlbustama Euroopa puhta vesiniku liidu tööstusrakendustega tegeleva ümarlaua tööd. Loodud on kuus ümarlauda, mis hõlmavad kõiki vesiniku väärtusahela toiminguid alates tootmisest kuni lõpptarbimiseni. Igal ümarlaual on umbes 50 liidu liiget, kes esindavad tööstust, liikmesriike ja piirkondi ning kodanikuühiskonda.

Liit kehtestab investeerimiskava ja toetab vesiniku väärtusahela suurenemist kogu Euroopas. Tööstuse kava hinnangul on investeeringute maht aastani 2030 430 miljardit eurot. See on oluline ka uue energiasüsteemi integreerimise strateegia kontekstis.

Lisainfo ja graafikud SIIN.