Jätkusuutlikkuse suurendamine: Cefic avalikustas oma 2021. aasta jätkusuutlikkuse eduaruande

Pexels

Muudatused on mõeldud selleks, et muuta Euroopa rohelisemaks, digitaalsemaks ja vastupidavamaks. Muutused on vajalikud, et muuta meie tööstuse tooted ja protsessid kliimaneutraalsemaks ja ringlussevõetavamaks. Jätkusuutlikkus on selle kõige keskmes. Ceficu 2021. aasta säästva arengu aruandes tuuakse esile, kuidas me suurendasime oma jätkusuutlikkuse meetmeid, et saavutada ELi rohelise kokkuleppe ambitsioonid.

„Kõikide meie jätkusuutlikkuse alaste tegevuste keskmes on teavitamine ja koostöö,” ütleb Ann Dierckx, Ceficu jätkusuutlikkuse direktor. „Olgu nendeks defineerivad kriteeriumid uuenduslikuks ohutuks ja jätkusuutlikuks kujundamiseks, näitajate väljatöötamiseks meie jätkusuutlikkuse edusammude juhtimiseks ja jälgimiseks või ringluse viimiseks järgmisele tasemele, vajame kõigi sidusrühmade panust.

2021. aastal ajendas meie teekond jätkusuutlikkuse poole jagama oma seisukohti ohutu ja disainipõhise jätkusuutliku kontseptsiooni kohta, visandasime süsinikuringluse kui ringluse suurendamise vahendi ja mõtlesime, kuidas säästva arengu näitajaid kasutada, et kajastada, et keemiasektor aitab kaasa üleminekule turvalisele, ressursitõhusale ja ringmajandusele kliimaneutraalses Euroopas.

Kuid meie teekond sellega ei lõpe. Keemiatööstus on veendunud, et ohutu ja disainilahenduse järgi jätkusuutliku kontseptsiooni määratlemine, samuti keemiatoodete ja -tehnoloogiate ohutuks ja disainilahenduselt jätkusuutlikuks muutmine ei ole eraldiseisev ülesanne. Seetõttu kutsub Cefic kõiki sidusrühmi meiega ühinema, et määratleda ohutu ja disainilahenduse järgi jätkusuutlik protsess ja kriteeriumid. Future Chemistry Network ja selle LinkedIn grupp moodustavad ühe võimaluse oma seisukohtade jagamiseks kõigile sidusrühmadele, kes on huvitatud uuenduste kiirendamisest, mis on ohutu ja jätkusuutlik.

2022. aastal jätkab Cefic Ceficu ambitsioonide ja ELi rohelise kokkuleppe ambitsioonide suunas tehtavate edusammude jälgimist ja edendamist ning säästva arengu näitajate edasiarendamist.

Täismahus aruanne on kättesaadav SIIN.