Tööstusele suunatud digitaliseerimise meede

Pexels

Määrus „Toetus digitaalsete tehnoloogiate, automaatika ja robotite kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses“ on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt heaks kiidetud! EAS saab meetme avada juuni alguses.

MKM/EAS tiimi nimel aga tänatakse T2030 ekspertkogu liikmeid Ruth Oltjeri tema täpsete tähelepanekute eest ja Otto-Richard Pukki ettepaneku eest toetada tehnoloogiate rendipõhist lähenemist.

Digitaliseerimise ja automatiseerimise investeeringutoetuse saamise eelduseks on ettevõttes eelnevalt läbi viidud digidiagnostika, mille ettevõte võib küll teha oma ressursside varal, kuid mis peab olema tehtud EASi digiauditi metoodika alusel. Seega saavad ettevõtted soovi korral juba alustada ettevalmistusega, omalt poolt püüab EAS võimalikult kiirelt avaldada ka metoodika kokkuvõtliku versiooni.

Toetus on mõeldud nii väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurettevõtetele, lähtuvalt riigiabi reeglitest tuleb ainult arvestada, et suurettevõtete toetamise võimalused on piiratumad. Kuna toetatavad tegevused on kõik suunatud inimsekkumise vähendamisele tarneahelas, siis on võimalik saada toetust ka oma töötajate väljaõppele investeeringute tulemusel muutunud töökohtadel. Määruse ettevalmistavates aruteludes tuli välja, et võrreldes seniste toetustega on kõige olulisemaks uuenduseks grupierandi määruse tõhusa koostöö artikli kasutamine. See võimaldab toetada suurettevõtete tõhusat koostööd VKE-dega. Sisuliselt peab tegemist olema suurettevõtte ja start-up või VKE koostööprojektiga, millesse mõlemad panustavad. Eelkõige võiksid sellised koostööprojektid tekkida ettevõtte suurandmete põhjal, kus andmed kuuluvad suurettevõttele, start-up või VKE leiab aga üles selle krati, keda ettevõtte heaks tööle panna.