Kosmeetikatööstus

Kosmeetika aitab kaasa heaolu tagamisele ja tervislikule eluviisile. Lisaks füüsilisele tervisele võib kosmeetika aidata tõsta meeleolu, parandada meie välimust ja kõrgenda meie enesehinnangut. Cosmetics Europe poolt läbiviidud põhjalikud tarbijauuringud näitavad selgelt, et enamus inimesi peab kosmeetikatooteid oma elus väga oluliseks. 

Kõiki kosmeetikatooteid ja nende koostisosi reguleeritakse tervikliku ja range Euroopa kosmeetikamäärusega tagamaks, et nende kasutamine on ohutu. Näiteks sätestab määrus värvid, UV-filtrid ja säilitusained, mida lubatakse kasutada kosmeetikatoodetes, samuti määratleb koostisained, mille kasutamine on piiratud teatud kasutusviiside osas või sisaldusprotsendiga ning ka need, mida ei tohi üldse kasutada.

Pädev professionaalne ohutuse hindaja peab iga kosmeetikatoote ohutust hindama võttes seejuures arvesse toote valmistamise viisi ning kuidas ja kelle poolt toodet kasutatakse. Peale selle peavad kõik ELis kättesaadavad kosmeetikatooted kandma täielikku koostisosade loetelu. Koostisosad peavad vastama Euroopa nõuetele ja kasutama kosmeetikatoodete koostisosa rahvusvahelist nomenklatuuri INCI. 

Ilmselgelt on kosmeetikatoodete määrus 1223/2009 kosmeetikatoodete vastavuse osas võtmetähtsusega, kuid lisaks tuleb arvestada ka teiste õigusraamistikega, eelkõige kosmeetika toormele kohalduva kemikaaliregulatsiooniga.

Cosmetics Europe ja tema liikmeks olevad riiklikud erialaliidud (nende seas EKTL) mängivad olulist rolli oma liikmesettevõtete abistamisel regulatsioonide kirevas ja keerulises maailmas toime tulemiseks. Erialaliidud ongi koostöö edendamise ja teadlikkuse tõstmise levinud vormiks.

Loe edasi: