Töötamine keemiatööstuses

Keemiatööstuse jätkusuutlikkuse tagamine nõuab lähiaastatel keerulisi valikud. Tänapäeva Eesti keemiatööstuse üheks kasvavaks probleemiks on katmata vajadus keemiainseneride ja arendajate järele, seda kõigis sektorites. Kuivõrd tippinseneride  keskmine vanus enamuses ettevõtetes on 55+ aastat, siis on lahendused tarvis leida lähima viie aasta jooksul. Ressursside üha efektiivsem ja säästlikum kasutamine meie tööstusharus on seotud kliima- ja keskkonnapoliitikaga, mis ühtlasi annab keemiatööstusele väljakutseid uuteks arendusteks. Tänapäevane keemiatööstus on kaasaegne, keskkonnateadlik ja teadusmahukas. Näiteks põlevkivi, meie rahvusliku rikkuse  peenkeemiaks väärindamise vajadus annab tõuke intensiivsemaks põlevkivikeemia teadus- ja arendustegevuseks.  Teisalt on põnev arendada ja toota meie puhtast loodusest kosmeetikatooteid. Et kõike seda ellu viia, on vaja meie  tööstusharusse keemikuid, insenere, keemiaprotsessi operaatoreid ja laborante. Kõik on oodatud meie stabiilsesse ja  ülipõnevasse tööstusharusse, kus  ees on ootamas nii põnevad arendused kui ka karjäärivõimalused.

2017. a. valmis uuring “Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus” Uuringusse kaasati ekspertidena Keemiatööstuse Liit, TTÜ Keemiatehnika instituut, Krimelte OÜ, VKG AS, NP Silmet OÜ. Uuringu raport kirjeldab keemia-, põlevkiviõli- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna põhiprotsesside olemust ja nende protsesside täitmisse kaasatud töötajate põhikutsealade tööülesannete põhisisu ja tööjõu vajadust.

Valdkonna tootearenduse-, keemia-  ja tööstusinseneridelt oodatakse  enim  kaasaegsete keemia- ja materjalitehnoloogia lahenduste, valdkonnaspetsiifiliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahenduste ja äriprotsesside mõistmist ning rakendamise oskust. Valdkond  vajab  töötajaid,  kes  on  heade  üldiste  oskustega  ning  suudavad  kohaneda projektipõhise töö ja vahetustes töötamisega. Tehnoloogia areng (sh materjalitehnoloogia) vähendab lihttöö vajadust ja suurendab tööstusinseneride, tööstusmasinate ja -seadmete seadistajate ja mehaanikute vajadust.

Valdkonna tippspetsialistid on keemiainsenerid, tootearendusinsenerid ja tööstusinsenerid, kes tegelevad tootearenduse ja tootmisprotsesside arendusega. Keemiainseneridel on enamasti magistrikraad keemia, materjaliteaduse või materjalitehnoloogia alal. Keemiainseneri olulisteks erialasteks oskusteks on oskus analüüsida ja kavandada oma spetsialiseerumise valdkonna keemilisi protsesse ning lahendada tehnoloogilisi ülesandeid.  Olulised on oma spetsialiseerumise valdkonna tootearenduse põhimõtete ning valdkondkonna IKT-lahenduste tundmine ja rakendamine.

Keemiatööstuse tehnoloogidel on enamasti erialane rakenduskõrgharidus (või keskeriharidus). Ettevõtetes töötavad tehnoloogid võivad olla ka suure töökogemusega keemiaprotsesside operaatorid, kellel on olnud võimekus ja huvi valdkonnas areneda ja ennast täiendada. Keemiatööstuse tehnoloogide karjäärile kasuks, kui nad on saanud keemiaprotsesside operaatori töökogemuse, mis annab terviknägemuse tootmisprotsesside toimimisest.

Keemiaprotsesside operaatorid on põhiliselt erialase kutseharidusega töötajad.  Operaatoritele on olulisteks erialasteks oskusteks tootmisprotsessi eesmärgi ja sisu mõistmine, tehnoloogiliste, mõõte- ja automaatikaseadmete tundmine, tehnoloogiliste protsesside juhtimise oskus,  kemikaalide märgistuse, nende kasutamisega ja jäätmete käitlemisega seotud regulatsioonide tundmine.  Üldisteks oskusteks on töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõuete järgimine, rutiinitaluvus, kohanemisvõime ja valmisolek pidevalt juurde õppida. Operaatori kutse ja kutse andmise kohta loe täpsemalt SIIT