Keemiatööstuse ja teadus-haridusasutuste koostöö

Keemiatööstuse ja ülikoolide vahelise hea koostöö alustuseks on TTÜ tööstuskeemia labor, mille peamiseks ülesandeks on lahendada tööstusettevõtete keemia- ja keemiatehnoloogilisi probleeme. Laboratoorium töötab lepingupõhiselt ja katab oma tegutsemiskulud ise. Tööstuskeemia labori loomise ajendiks oli ettevõtete üha kasvav huvi innovatsiooni ja teaduspõhiste lahenduste järele. Labori põhijõuks on noored teadlased, kes on võtnud oma missiooniks Eesti tööstuse ja innovatsiooni ning majanduse arendamise. Tööstuskeemia labor toetab oma tegevusega Eesti tööstuse konkurentsivõime kasvu ja uute tehnoloogiate rakendamist. Teenusteks on keemialaste arendusprojektide teostamine, väikesemõõtmeliste arendusprojektide ja praktikale suunatud tööde läbiviimine ning probleemipõhiste ülevaadete koostamine ja hindamine keemia valdkonnas.

Teadusmeetmeid keemiatööstusele tuleb toetada riigi tasemel. Seda eriti teadusmahukate valdkondade jaoks nt põlevkivikeemia ja -energeetika. Sellisteks valdkondadeks oleksid põlevkivifenoolide väärtusahela pikendamine, jäätmete taaskasutus, tootmise efektiivsuse tõstmine, uute põlevkiviõli tehnoloogiate väljatöötamine. Miks mitte ka looduskosmeetika, ravimid, värvid, hermeetikud, vaigud, liimid jne. Ettevõtte TA toetusmeetme väljatöötamisel tuleks lähtuda ettevõtte nägemusest, s.t kõigepealt on tootearendus tehases, mille järgneb arendustegevus tehases ning kõige olulisem on teadustegevus ülikoolis akadeemilisel teemal, mis 95% juhtudest tuleneb ettevõtte vajadusest.

"Tehnoloogiate arengus toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt inimkonna keskkonnateadlikkuse kasvuga ja vajadusega ressursse säästlikult kasutada. Kui sa soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva aluse."  Allikas: TTÜ

Loe pikemalt: SIIT